Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πανελλήνιο Συνέδριο:«Αριστοτέλης: Ο homo universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες»

2η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στόχος του Συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός χώρου παρουσίασης όλων των πτυχών του Αριστοτέλειου έργου, το οποίο απλώνεται σε πολλά πεδία, καλύπτοντας όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας και επεκτείνεται σε περιοχές που σχετίζονται με πολλά θεμελιώδη πεδία της επιστήμης. Αυτό το έργο είχε μια μοναδική επίδραση στην ιστορία του ανθρώπου και συνεχίζει να είναι παρόν στην εξέλιξη της Δυτικής σκέψης.
Πρόσκληση για παρουσίαση εργασιών
Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενταχθούν εργασίες που αναδεικνύουν το Αριστοτέλειο έργο και την επίδραση που αυτό άσκησε στις επιστήμες έως σήμερα. Κατηγορίες εργασιών που θα παρουσιαστούν, είναι:
  • Κεντρικές ομιλίες
  • Προφορικές εισηγήσεις
  • Αναρτημένες ανακοινώσεις
  • Βιωματικά εργαστήρια
  • Παρουσιάσεις σχεδίων εργασίας (projects) και εν γένει καινοτόμων διδακτικών σεναρίων που υλοποιήθηκαν στο σχολικό πλαίσιο με βάση το έργο και τη ζωή του Αριστοτέλη. Στις συγκεκριμένες παρουσιάσεις, θα ήταν επιθυμητή η ενεργός συμμετοχή μαθητών και μαθητριών.

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:
  • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ερευνητές
  • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σημαντικές ημερομηνίες
Προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στην Ομάδα Κριτών του Συνεδρίου: 10 Σεπτεμβρίου 2016 (έληξε)
Ενημέρωση για την ένταξη στην Ομάδα Κριτών: έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Προθεσμία αποστολής εκτεταμένων περιλήψεων: 30 Σεπτεμβρίου 2016
Προθεσμία για την υποβολή σχεδίων εργασίας (projects) και καινοτόμων διδακτικών προτάσεων: 20 Οκτωβρίου 2016
Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών: 20 Οκτωβρίου 2016
Ενημέρωση για την αποδοχή σχεδίων εργασίας και καινοτόμων διδακτικών προτάσεων: 25 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Νοεμβρίου 2016
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 25-27 Νοεμβρίου 2016
Υποβολή εργασιών προς κρίση για τα πρακτικά: 15 Δεκεμβρίου 2016

Κόστος συμμετοχής
Εισηγητές/τριες: 20 ευρώ
Σύνεδροι: 10 ευρώ
Φοιτητές/τριες: 5 ευρώ
Ο λογαριασμός κατάθεσης των συμμετοχών θα ανακοινωθεί το συντομότερο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
Πληροφορίες
Μπούτσκου Λεμονιά, 6932459777,  lemonmp3@gmail.com  
Μπαφίτη Άννα, 6948235601, anbafiti@gmail.com

E-mail: emeflorinas@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://aristotle.web.uowm.gr

Πλήρες κείμενο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου