Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

28η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία σε Θέματα ΤΠΕ - Δημιουργία Ιστοσελίδας με Joomla και Wordpress - Φλώρινα, Κυριακή 7 Απρ 2013


Παρουσίαση Βιβλίου του Χαράλαμπου Λεμονίδη - Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2013

5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα - Θεσσαλονίκη - 27-31 Μαρτίου 2013