Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ: 30ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: «Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1)  Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
2)  Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ03.
3)  Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
4)  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
5)  Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (επιλέγονται κατ’ αρχάς δύο (2) από τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των τοπικών Παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε και δύο (2) από τα μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας και εφόσον δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός, θα συμπληρωθεί  από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με κλήρωση, που θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.