Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Σεμινάριο Επιμόρφωσης στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Μαθηματικών στην Ευκλείδεια Γεωμετρία (Πρόγραμμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το Δ.Σ. της ΕΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση Σεμιναρίου Επιμόρφωσης στην Ευκλείδεια Γεωμετρία.
Διάρκεια  σεμιναρίου 30 ώρες (10 ημέρες)
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη της ΕΜΕ 50 ευρώ,  (για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και μόνο)
Επιστημονικός υπεύθυνος - συντονιστής:  κ. Διονύσιος Λάππας, Αναπληρωτής καθηγητής του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

    Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
   Γεώργιος Δημάκος                                                                 Εμμανουήλ Κρητικός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών                                 Επίκουρος καθηγητής Οικονομικού
                                                                                           Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Έγγραφο Φ.351.5/79/153238/Δ1/25-9-2014 (ΑΔΑ:Ω3ΤΑ9-ΓΙΧ ) του Υπουργείου Παιδείας
 
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη δικτυακή εποχή».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Βέροια από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014.
Επισημαίνεται ότι οι άδειες για τη συμμετοχή στο Συνέδριο χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις αριθμ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (ΦΕΚ Β/2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013 (ΦΕΚ Β/1186) ΥΑ συμπλήρωσης-τροποποίησης των αρμοδιοτήτων και η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες για το δημόσιο.

Δημοσιεύτηκε ΔΔΕ Φλώρινας 25-09-2014

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου

    Στην ιστοσελίδα https://mathsgymnasio.wordpress.com/ έχει αναρτηθεί το πρώτο τεύχος της Περιοδικής Έκδοσης για τα Μαθηματικά Γυμνασίου.

https://mathsgymnasio.files.wordpress.com/2014/09/issue1.png?w=640Η Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου αποτελεί μία προσπάθεια δόμησης κατάλληλου διδακτικού υλικού, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης όσο και στο σπίτι από τον ίδιο τον μαθητή και την μαθήτρια.
Το υλικό έχει αναπτυχθεί σε φύλλα εργασίας τα οποία είναι δομημένα σε μορφή δίστηλου. Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν στο περιθώριο μέσα σε κατάλληλα πλαίσια θεωρία, χρήσιμες πληροφορίες, ιστορικά σημειώματα κ.α., τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα εικονίδια για να μπορεί ο μαθητής και η μαθήτρια να διακρίνει το στόχο τους. Στο κύριο μέρος του φύλλου εργασίας ο μαθητής καλείται να εργαστεί ατομικά ή συνεργατικά για να οικοδομήσει τις γνώσεις τους, μέσα σε ένα πλαίσιο σκαλωσιάς μάθησης, βάσει του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, των οδηγιών διδασκαλίας, του υλικού του σχολικού βιβλίου και του υλικού του βιβλίου εκπαιδευτικού. Το υλικό συνοδεύεται από επιλεγμένα μικροπειράματα που προέρχονται από το ψηφιακό σχολείο, από άλλες πηγές ή έχουν αναπτυχθεί από τους συγγραφείς. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ασκήσεις, που καλείται να λύσει ο μαθητής. Οι ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις ανάγκες της σχολικής τάξης και την εμβάθυνση των μαθητών στις μαθηματικές έννοιες.
Τα φύλλα εργασίας και οι ασκήσεις αποτελούν μία οργανωμένη συγκέντρωση των υπαρχουσών πηγών υλικού και στοχεύουν στην υποστήριξη της μάθησης των μαθητών και στην ενίσχυση της μαθηματικής εκπαίδευσης, μέσα από ένα πλούσιο σε πηγές πλαίσιο. Για το λόγο αυτό το υλικό προσφέρεται με άδεια creative commons, ώστε να είναι διαθέσιμο και «ανοικτό» σε όλη την εκπαιδευτική μαθηματική κοινότητα.
Το Τεύχος 1 περιέχει υλικό για τα ακόλουθα:
·      Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Α' Αριθμητική-Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1, Οι φυσικοί αριθμοί
·      Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Β΄ Γεωμετρία, Κεφάλαιο 1, Βασικές Γεωμετρικές έννοιες
Υπεύθυνοι Έκδοσης:
Σπυρίδων Δουκάκης (Μαθηματικός & Πληροφορικός, PIERCE-Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Σαράφης (Μαθηματικός, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Θεσσαλονίκης)

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

 
Δ/νση: Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Διοικητήριο
Τηλέφωνο: 2385054559
Email: emeflorinas@gmail.com
Ιστοσελίδα: emeflorinas.blogspot.gr
Φλώρινα,  08 - 09 – 2014
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Συμφωνά με την εγκύκλιο (137852/Γ2/02-09-2014) που εκδόθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ εκτός των άλλων, όρισε ως Β΄ ανάθεση στους καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 το μάθημα των Μαθηματικών στα Γυμνάσια.
Το Παράρτημα Φλώρινας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας αντιτίθεται στην παραπάνω ενέργεια διότι προσβάλλει βασικές αρχές διδακτικής.
Σε μια εποχή στην οποία:
ü      η εξειδίκευση είναι βασικός μοχλός δημιουργίας και προόδου,
ü      απαιτούνται ειδικές ικανότητες και γνώσεις
ü      λαμβάνουν χώρα σεμινάρια διδακτικής για συγκεκριμένες ειδικότητες
ü      γίνεται μια προσπάθεια βελτιστοποίησης του διδακτικού έργου
ü      ``αξιολογείται`` το διδακτικό έργο
ü      αναγνωρίζεται  ο αναβαθμισμένος ρόλος των Μαθηματικών στην εκπαίδευση
ü      οι ίσες ευκαιρίες είναι αποδεκτό ``δόγμα``
το Υ.ΠΑΙ.Θ αγνοώντας όλα τα παραπάνω, που πρέπει να εντάσσονται στις βασικές επιδιώξεις του, πράττει στην ουσία τα εντελώς αντίθετα, υποβαθμίζοντας τους ρόλους των Εκπαιδευτών και των Συμβούλων των Μαθηματικών, των ίδιων των εκπαιδευτικών Μαθηματικών, δημιουργεί ανισότητες στο μαθητικό πληθυσμό, βάζοντας ``τρικλοποδιά`` στην προσπάθεια αναβάθμισης που συντελείται  τα τελευταία χρόνια.
Επιδίωξη του Υ.ΠΑΙ.Θ είναι η κάλυψη κενών, η απλή διεκπεραίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, με στόχο την εξυπηρέτηση ίσως κάποιων και φυσικά την εξοικονόμηση χρημάτων.
Η κοινή λογική επιτάσσει την απόσυρση της παραπάνω ρύθμισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ και επαναφορά στη προηγούμενη κατάσταση.Η Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Φλώρινας
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας