Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Χαράλαμπος Λεμονίδης - Βιβλίο για Νοερούς Υπολογισμούς

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται σημαντικά και σύγχρονα θέματα που αφορούν τους νοερούς υπολογισμούς και την εκτίμηση και απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την πράξη και την έρευνα της εκπαίδευσης των μαθηματικών. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει είναι:
Πώς ορίζονται οι νοεροί και κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί, γιατί είναι σημαντικοί και με ποιες άλλες μαθηματικές έννοιες και γνωστικές συμπεριφορές σχετίζονται; Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις νοερές προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με φυσικούς και ρητούς αριθμούς; Πώς μαθαίνεται η προπαίδεια και ποια είναι τα γνωστικά χαρακτηριστικά της; Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις για τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών και της εκτίμησης; Ποια διδασκαλία εφαρμόζουν η Αγγλία και η Ολλανδία σε αυτό το θέμα και η συγκριτική μελέτη αυτών των διδασκαλιών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα; Πώς εξελίχθηκε ιστορικά η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών και της εκτίμησης στην ελληνική εκπαίδευση; Πώς μαθαίνουν τους νοερούς υπολογισμούς και ποιες αδυναμίες παρουσιάζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στα μαθηματικά; Πώς λειτουργεί η μνήμη και σε ποια σημεία του εγκεφάλου γίνεται η λειτουργία των διεργασιών που σχετίζονται με τους νοερούς υπολογισμούς; Τα περιεχόμενα  του βιβλίου εμπλουτίζονται με πολλές εμπειρικές έρευνες της σχολής των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής, οι οποίες αναδεικνύουν τις συμπεριφορές Ελλήνων μαθητών στα παραπάνω θέματα.