Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ: 30ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: «Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1)  Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
2)  Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ03.
3)  Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
4)  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
5)  Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (επιλέγονται κατ’ αρχάς δύο (2) από τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των τοπικών Παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε και δύο (2) από τα μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας και εφόσον δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός, θα συμπληρωθεί  από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με κλήρωση, που θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Χαράλαμπος Λεμονίδης - Βιβλίο για Νοερούς Υπολογισμούς

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται σημαντικά και σύγχρονα θέματα που αφορούν τους νοερούς υπολογισμούς και την εκτίμηση και απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την πράξη και την έρευνα της εκπαίδευσης των μαθηματικών. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει είναι:
Πώς ορίζονται οι νοεροί και κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί, γιατί είναι σημαντικοί και με ποιες άλλες μαθηματικές έννοιες και γνωστικές συμπεριφορές σχετίζονται; Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις νοερές προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με φυσικούς και ρητούς αριθμούς; Πώς μαθαίνεται η προπαίδεια και ποια είναι τα γνωστικά χαρακτηριστικά της; Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις για τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών και της εκτίμησης; Ποια διδασκαλία εφαρμόζουν η Αγγλία και η Ολλανδία σε αυτό το θέμα και η συγκριτική μελέτη αυτών των διδασκαλιών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα; Πώς εξελίχθηκε ιστορικά η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών και της εκτίμησης στην ελληνική εκπαίδευση; Πώς μαθαίνουν τους νοερούς υπολογισμούς και ποιες αδυναμίες παρουσιάζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στα μαθηματικά; Πώς λειτουργεί η μνήμη και σε ποια σημεία του εγκεφάλου γίνεται η λειτουργία των διεργασιών που σχετίζονται με τους νοερούς υπολογισμούς; Τα περιεχόμενα  του βιβλίου εμπλουτίζονται με πολλές εμπειρικές έρευνες της σχολής των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής, οι οποίες αναδεικνύουν τις συμπεριφορές Ελλήνων μαθητών στα παραπάνω θέματα.
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

28η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία σε Θέματα ΤΠΕ - Δημιουργία Ιστοσελίδας με Joomla και Wordpress - Φλώρινα, Κυριακή 7 Απρ 2013


Παρουσίαση Βιβλίου του Χαράλαμπου Λεμονίδη - Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2013

5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα - Θεσσαλονίκη - 27-31 Μαρτίου 2013