Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Γράμμα από το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.


Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Κατά τους δυο τελευταίους μήνες το Δ.Σ. της ΕΜΕ υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικό σε σχέδια δράσεων, σε αποφάσεις και σε οργάνωση ομάδων εργασίας. Κατά αρχάς καθορίστηκαν οι ομάδες που εμπλέκονται με τους διεθνείς Μαθηματικούς διαγωνισμούς. Ένα βασικό μέλημα που απασχόλησε και φαίνεται ότι θα απασχολεί μόνιμα το Δ.Σ. είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη οργάνωση του εορτασμού των 100 χρόνων της Ε.Μ.Ε. – έτος Μαθηματικών. Κατά τις πολύωρες συνεδριάσεις έχει σχεδιαστεί ένα πλάνο δράσεων στο οποίο σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν τα Πανεπιστήμια, οι επιστημονικοί φορείς τα ιδρύματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό και η εκπαιδευτική κοινότητα. Τα παραρτήματα της ΕΜΕ θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα στα πλαίσια των τοπικών χαρακτηριστικών κάθε παραρτήματος.
Συζητήθηκαν και άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς δράσεων της ΕΜΕ.
Το προσεχές συνέδριο της ΕΜΕ που θα γίνει στη Λευκάδα ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησε το Δ.Σ. με την παρουσία του προεδρείου του τοπικού παραρτήματος. Ορίστηκε η Επιστημονική και η Οργανωτική επιτροπή.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το ΔΣ ήταν και τα περιοδικά που εκδίδει η ΕΜΕ με έμφαση σε αυτά που απευθύνονται στους μαθητές. Αποφασίστηκε να οργανωθεί ειδική ημερίδα στην οποία θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους πολλοί εισηγητές των οποίων η λίστα θα είναι ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Συνάδελφοι η ΕΜΕ ετοιμάζεται να εισέλθει στον δεύτερο αιώνα ζωής και δράσης και καλεί όλα τα μέλη της να συμβάλουν και να συμμετέχουν σε ένα εορτασμό αυτού του γεγονότος αντάξιο του ρόλου και της θέσης της ΕΜΕ στην Ελληνική κοινωνία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης  Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου