Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση - Διαμαρτυρία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (παράρτημα Φλώρινας) διαφωνεί  με την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών  σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.
Οι επιπτώσεις στην μάθηση ,εάν ο διδάσκων δεν είναι Μαθηματικός,  μακροπρόθεσμα θα είναι μεγάλες.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Η απαξίωση του μαθήματος σε επίπεδο σχολικής τάξης θα αυξηθεί , διότι το μάθημα θα διεξάγεται πολλές φορές μηχανιστικά και θα καταλήγει σε στείρα ασκησιολογία.
2. Θα εμφανιστεί πιο έντονα η αριθμοφοβία και ο διεκπεραιωτικός τρόπος αντιμετώπισης του μαθήματος από τις μαθήτριες και τους μαθητές.
3. Θα αυξηθεί το, ήδη μεγάλο, ποσοστό ανεργίας των καθηγητών της συγκεκριμένης ειδικότητας.
Γι αυτό:
 Καλούμε το Υπουργείο να λάβει υπόψη πως τα Μαθηματικά παντού και πάντα ήταν και θα είναι ο βασικότερος πυλώνας της εκπαίδευσης και να επανασχεδιάσει με υπεύθυνο τρόπο τη στελέχωση των σχολείων, ώστε τα Μαθηματικά να διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο από Μαθηματικούς.
Η Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Φλώρινας
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου