Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

2018 - Ετος Μαθηματικών

      Το έτος 2018 ορίστηκε με υπουργική απόφαση ως έτος Μαθηματικών. Παραλληλα η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Το παράρτημα Φλώρινας της Ε.Μ.Ε. στα πλαίσια των δράσεών του για αυτούς τους σκοπούς διοργανώνει εκδήλωση με θέμα " Τα Μαθηματικά διεμβολίζουν την τέχνη" την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 στις 7μμ στο ξενοδοχείο Φαίδων. Μέλη του παραρτήματος Φλώρινας θα μιλήσουν για την σύνδεση των μαθηματικών με την λογοτεχνία, την μουσική και την ζωγραφική. 

 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Οργανωτική Επιτροπή
και την  Επιστημονική Επιτροπή
του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας
7-9  Δεκεμβρίου 2018

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
     Το ΔΣ της ΕΜΕ αποφάσισε την οργάνωση του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας στην Αθήνα στις 7-9/12/2018. 
     Το Συνέδριο θα κλείσει συμβολικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΜΕ, και  του Έτους Μαθηματικών, όπως έχει ανακηρυχθεί το 2018 από το Υπουργείο Παιδείας προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της.
     Το 35ο Συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία, το ρόλο, την έκταση της παρουσίας και την αυξημένη ευθύνη των Μαθηματικών και των μαθηματικών στην οργάνωση και την κατανόηση του σύγχρονου, έντονα μαθηματικοποιημένου κόσμου. 
Ο τίτλος του θέματος του 35ου Συνεδρίου είναι:
"Μαθηματικά: έρευνα και εκπαίδευση τον 21ο αιώνα"
    Προτείνονται καταρχάς οι παρακάτω θεματικές περιοχές, στις οποίες διακρίνονται σταθερά οι δύο άξονες: της έρευνας και της εκπαίδευσης.
α) Μαθηματική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση στην εποχή της Διεπιστημονικότητας. 
β) Μαθηματική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση στην εποχή Ψηφιακότητας και του Διαδικτύου.
γ) Μαθηματικά επιτεύγματα και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις στην ιστορική και εξελικτική τους προοπτική. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση της
Οργανωτικής Επιτροπής
     Οι υποχρεώσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι υψηλής ευθύνης, καθώς τα μέλη της πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε., το οργανωτικό και εκδοτικό έργο των κεντρικών υπηρεσιών της Ε.Μ.Ε. σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή. Στο φετινό συνέδριο το έργο της Ο.Ε. θα έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον, καθώς δεν υπάρχει τοπική Οργανωτική Επιτροπή. 
     Για τη στελέχωση της Οργανωτικής Επιτροπής το Δ.Σ. καλεί συναδέλφους με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, με σχετική εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 25  Μαΐου 2018 στην Ε.Μ.Ε. (info@hms.gr). 
     Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η αντίστοιχη δραστηριότητα και οργανωτική εμπειρία. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση της
Επιστημονικής Επιτροπής

     Για την Επιστημονική Επιτροπή αναζητούμε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα συναδέλφων Καθηγητών και Καθηγητριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδακτόρων και εμπειρογνωμόνων με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στο πεδίο των Μαθηματικών ή/και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσων έχουν συνάφεια με τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. 
     Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής συνίστανται κατά κύριο λόγο στην κρίση και αξιολόγηση των εργασιών που θα υποβληθούν, καθώς και στην επεξεργασία του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου. 
     Για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής, το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/-η να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή  25 Μαΐου 2018 στην Ε.Μ.Ε. (info@hms.gr) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευμένη από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων του με τις διεθνείς τάσεις της μαθηματικής έρευνας και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για την Οργανωτική Επιτροπή                                      Για την Επιστημονική Επιτροπή
Ανάργυρος Φελλούρης                                         Φραγκίσκος Καλαβάσης
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου               Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.                                Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Βράβευση μαθητών Ν. Φλώρινας 2018

    Το Παράρτημα Φλώρινας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σας προσκαλεί στην βράβευση των διακριθέντων μαθητών και μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Φλώρινας που συμμετείχαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018.

    Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Νέο Πάρκο) του Δήμου Φλώρινας.

    Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα βραβευθούν είναι:Κάλεσμα - Ανακοίνωση


Προς τους
Μαθηματικούς ακ.έτους Εγγραφής 1968-1969 (παν.Αθηνών)


    Για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει συνέδριο Μαθηματικών στην Αθήνα από 25 έως 30 Ιουνίου 2018. Με την ευκαιρία αυτή και δεδομένου ότι εφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισαγωγή μας στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, θεωρούμε σκόπιμο να διοργανωθεί μια συγκέντρωση όλων των συναδέλφων Μαθηματικών που
εισήχθησαν το 1968.  
    Λαμβάνοντας υπ’ όψη το πρόγραμμα του συνεδρίου της ΕΠΕ καταλήξαμε η συγκέντρωση να γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου, περί τις 08.30 μμ στην Αθήνα, στο χώρο της ταβέρνας «Κραβαρίτης» στο Παγκράτι (κοντά στο Καλλιμάρμαρο, απέναντι από το άγαλμα του Τρούμαν)
    Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται:
1. Να δηλώσουν εάν προτίθενται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.
2. Να ενημερώσουν όσους περισσότερους συναδέλφους μπορούν και έχουν επαφή.
3. Να μας κοινοποιηθούν οι διευθύνσεις των mail όσων περισσοτέρων συναδέλφων γίνεται.

Ο συνάδελφος Στ. Κουσουρής έχει δημιουργήσει στο Facebook την κλειστή ομάδα ΕΚΠΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ_1968-72 στην οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωνόσαστε.
Επισυνάπτεται πίνακας με όλους τους 758 εγγεγραμμένους συμφοιτητές του '68.

Επικοινωνία για συμμετοχή:
1. Λεώνη Ευαγγελάτου-Δάλλα, leoni.Dalla@gmail.com, 2107238438, 6936248418.
2. Ευαγγελία Τσιρόζογλου-Κουσουλάκου, ekousoulakou50@gmail.com , 210347599,
6973551147
3. Σταμάτης Κουσουρής, stamkous@gmail.com , 2108949531, 6981596500
4. Δημήτρης Ταγκαλάκης, tagalakisd@gmail.com , 2106923905, 6978447555

Δείτε το Δελτίο Τύπου