Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Το top 10 των καλύτερων μαθηματικών που υπήρξαν ποτέ!

 Συχνά ονομάζεται και η γλώσσα του σύμπαντος. Τα μαθηματικά αναμφίβολα είναι θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση του κόσμου και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας στη σύγχρονη κοινωνία, όπως η δική μας. Όπως βλέπουμε, παντού είναι πιθανό τα μαθηματικά να έχουν αντίκτυπο, από τη βρύση, για παράδειγμα, στην κουζίνα μας, μέχρι την δορυφορική που μας παρέχει δεκάδες τηλεοπτικά προγράμματα στο σπίτι μας. Γι” αυτό τον λόγο, οι μεγάλοι μαθηματικοί θα αναδυθούν σίγουρα τα επόμενα χρόνια, και το όνομά τους θα μείνει στην ιστορία.
Ο παρατιθέμενος κατάλογος στη συνέχεια, παρουσιάζει κάποια από τα άτομα του χώρου. Έχουν αξιολογηθεί με βάση τις προσφορές τους στον τομέα των μαθηματικών και τι αντίκτυπο είχε η δράση τους στο πέρας του χρόνου. Προτείνω επίσης να κοιτάξετε βαθύτερα τις ζωές αυτών των ανθρώπων, δεδομένου ότι είναι πραγματικά συναρπαστικοί άνθρωποι και οι ανακαλύψεις τους είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικές, και πάρα πολλές για να συμπεριληφθούν όλες εδώ. Ένας τέτοιος κατάλογος είναι βέβαια άκρως υποκειμενικός, και ως εκ τούτου παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τις δικές σας προσθήκες στα σχόλια!

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

31ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ


  Στις 7-8-9 Νοεμβρίου 2014 στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί το 31ο Συνέδριο της ΕΜΕ με θέμα: «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη δικτυακή εποχή»


Για οποιαδήποτε πληροφορία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://31synedrio.emeimathias.gr/

Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαδραστικά Μαθηματικά”


    Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της Δράσης για τη Διά βίου Μάθηση, προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρ- φωσης και εξειδίκευσης  εξ αποστάσεως μέσω e-learning.
     Το πρόγραμμα “Διαδραστικά Μαθηματικά” διοργανώνεται από καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Β'θμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μαθηματικών, εκπαιδευτικούς Α'θμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διδασκαλία των Μαθηματικών και πτυχιούχους Μαθηματικών.

 Αντικείμενο και ενότητες του Προγράμματος

     Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμικό Mathematica και στη διδακτική αξιοποίησή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οπτικοποίηση μαθηματικών εννοιών και
γεωμετρικών αντικειμένων καθώς και στη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου και εφαρμογών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες.
1η ενότητα : “Εισαγωγή στο Μαθηματικό Λογισμικό – Mathematica” 
Γίνεται μια εισαγωγή στην χρήση και τον προγραμματισμό του μαθηματικού λογισμικού Mathematica.(Έναρξη: Δευτέρα 27/10/2014 - Λήξη: Κυριακή 21/12/2014)
2η ενότητα : “Διδακτική αξιοποίηση του Mathematica” 
Γίνεται μια συστηματική εισαγωγή στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθηματική εκπαίδευση με χρήση του Mathematica.
(Έναρξη: Δευτέρα 12/01/2015 - Λήξη: Κυριακή 08/03/2015)

Και οι δύο διδακτικές ενότητες υποστηρίζονται από διδακτικό υλικό με τη μορφή ηλεκτρονικού
βιβλίου καθώς και από ολοκληρωμένα υποδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών, υλικού και
δραστηριοτήτων για συγκεκριμένα διδακτικά προβλήματα των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://eepimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=117111&menu=general.

Κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδομάδες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο αντικείμενο του Προγράμματος και αναλυτικό Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού.

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση κάθε ενότητας αυτοτελώς είναι 120 Ευρώ. Το κόστος
παρακολούθησης του προγράμματος είναι 216 Ευρώ.
Οι διδακτικές ενότητες θα υλοποιηθούν,
εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.

Πληροφορίες:
Χαράλαμπος Κορνάρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, kornaros@aegean.gr
Ανδρέας Παπασαλούρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, andpapas@aegean.gr
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6
e-mail: e-epimorfosi@aegean.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ