Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαδραστικά Μαθηματικά”


    Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της Δράσης για τη Διά βίου Μάθηση, προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρ- φωσης και εξειδίκευσης  εξ αποστάσεως μέσω e-learning.
     Το πρόγραμμα “Διαδραστικά Μαθηματικά” διοργανώνεται από καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Β'θμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μαθηματικών, εκπαιδευτικούς Α'θμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διδασκαλία των Μαθηματικών και πτυχιούχους Μαθηματικών.

 Αντικείμενο και ενότητες του Προγράμματος

     Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμικό Mathematica και στη διδακτική αξιοποίησή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οπτικοποίηση μαθηματικών εννοιών και
γεωμετρικών αντικειμένων καθώς και στη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου και εφαρμογών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες.
1η ενότητα : “Εισαγωγή στο Μαθηματικό Λογισμικό – Mathematica” 
Γίνεται μια εισαγωγή στην χρήση και τον προγραμματισμό του μαθηματικού λογισμικού Mathematica.(Έναρξη: Δευτέρα 27/10/2014 - Λήξη: Κυριακή 21/12/2014)
2η ενότητα : “Διδακτική αξιοποίηση του Mathematica” 
Γίνεται μια συστηματική εισαγωγή στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθηματική εκπαίδευση με χρήση του Mathematica.
(Έναρξη: Δευτέρα 12/01/2015 - Λήξη: Κυριακή 08/03/2015)

Και οι δύο διδακτικές ενότητες υποστηρίζονται από διδακτικό υλικό με τη μορφή ηλεκτρονικού
βιβλίου καθώς και από ολοκληρωμένα υποδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών, υλικού και
δραστηριοτήτων για συγκεκριμένα διδακτικά προβλήματα των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://eepimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=117111&menu=general.

Κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδομάδες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο αντικείμενο του Προγράμματος και αναλυτικό Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού.

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση κάθε ενότητας αυτοτελώς είναι 120 Ευρώ. Το κόστος
παρακολούθησης του προγράμματος είναι 216 Ευρώ.
Οι διδακτικές ενότητες θα υλοποιηθούν,
εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.

Πληροφορίες:
Χαράλαμπος Κορνάρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, kornaros@aegean.gr
Ανδρέας Παπασαλούρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, andpapas@aegean.gr
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6
e-mail: e-epimorfosi@aegean.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου