Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση

Προδιαγραφές συγγραφής κειμένων

Θεωρία και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής
Theory and research in the sciences of education
    Είναι ο τίτλος της διεθνής ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης με κρίση που έκανε την έναρξή           της πριν λίγο καιρό.
Σκοπός της έκδοσης
Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες που πραγματεύονται ζητήματα ερευνητικού ή θεωρητικού ενδιαφέροντος για τις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Η διαδικασία της κρίσης
 Οι κλασικές προδιαγραφές διασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας επιτυγχάνονται με την αυστηρή διαδικασία έγκρισης των υποψήφιων εργασιών από κριτές. Ανακοινώσιμα κρίνονται μόνο κείμενα που ελέγχονται από την επιτροπή κριτών του περιοδικού, η οποία συγκροτείται από διακεκριμένους εξειδικευμένους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο.

Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και στη συνέχεια αποστέλλει το υποψήφιο προς δημοσίευση κείμενο μέσω email στη διεύθυνση periodiko@inpatra.gr.
Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές κειμένων που είναι αναρτημένες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου