Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ
 
ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Νέες τάσεις στην έρευνα για τον Αριστοτέλη
 
16-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
Αξιότιμοι Κύριοι,
η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (ΙΛΕΧ) διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο στις 16-17 Δεκεμβρίου 2107 στη Θεσσαλονίκη με τίτλο "Νέες τάσεις στην έρευνα για τον Αριστοτέλη". Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε νέους/νέες ερευνητές/ερευνήτριες, οι οποίοι ασχολούνται με τον Αριστοτέλη σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση και προβολή των νέων ερευνητικών δεδομένων όσον αφορά σημαντικές πτυχές του αριστοτελικού έργου, το οποίο επεκτείνεται σε βασικούς τομείς της φιλοσοφίας και σε άξονες που σχετίζονται με πολλά θεμελιώδη πεδία της επιστήμης.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexantradotsika@yahoo.gr ή ilechalkidiki@gmail.com. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2017.
Για τις προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα διατεθούν 20 λεπτά παρουσίασης. Επίσης, κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).
-γραμματοσειρά: Times New Roman 11pt
-αριθμός λέξεων έως 500 (χωρίς τη βιβλιογραφία).
-στην αρχή του αρχείου δηλώνονται: θεματική περιοχή, τίτλος, όνομα συγγραφέα, ειδικότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση.
Το περιεχόμενο της περίληψης, όπως και η παρουσίαση, θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς ενδείξεις επιστημονικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας.
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Ο Αριστοτέλης σε σχέση με:
-τη Φυσική,
- τη Βιολογία,
-την Αστρονομία,
-την Κοσμολογία,
-την Ηθική,
-την Ψυχολογία,
-την Πολιτική και Δίκαιο,
-τη Φιλοσοφία,
-τη Ρητορική,
-τη Θεολογία
-τη Λογική.
Δεκτές μπορούν να γίνουν επίσης εργασίες που δεν εμπίπτουν στα προαναφερθέντα πεδία, αλλά σχετίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των νέων ερευνητών/ερευνητριών.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Προθεσμία αποστολής εκτεταμένων περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2017
Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Νοεμβρίου 2017
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 16-17 Δεκεμβρίου 2017
Υποβολή εργασιών προς κρίση για τα πρακτικά: 20 Απριλίου 2018
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δρ. Φιλοσοφίας Αλεξάνδρα Ντότσικα
ΤHΛ/FAX  2310 226170 και 6948 254228

Εκ της οργανωτικής επιτροπής
Ιωάννης Καλογεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Χρήστος Αραμπατζής, Καθηγητής ΑΠΘ
Χρήστος Μπαλόγλου, Δρ Φιλοσοφίας
Δέσποινα Μωραίτου, Δρ Φιλοσοφίας
Αλεξάνδρα Ντότσικα, Δρ Φιλοσοφίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου